Om oss

Vår formålsparagraf:

Liberale Grenland arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar. Liberale Grenland skal realisere sitt formål gjennom et fritt offentlig ordskifte.