Daglige arkiver: 9. juli 2019

Det må være tillatt å «drive butikk» med velferdstjenester.

Politisk retorikk blir stadig mer polarisert, også i Norge. Det er de gode mot de onde. Nye, negativt ladede ord dukker opp med jevne mellomrom, ord som spiller på folks følelser. Ord som brukes av politiske motstandere for å vinne diskusjoner. Klimafornekter, asylbaron, godhetstyranni, naver, lykkejeger, kapitalistsvin. Dette er ord som prøver å stigmatisere hele grupper og som gjør det vanskelig å komme med nyanser og motforestillinger.

Velferdsprofitør er også et slikt ord. I følge Store Norske Leksikon er en profitør en som skaffer seg uberettiget profitt (f.eks. krigsprofitør). Når hele venstresiden, fra Rødt til Ap, bruker dette ordet i flere sammenhenger, assosieres det etter hvert i folks bevissthet med all privat drift av barnehager, sykehjem og barnevern.

Det er ikke noe galt i å mene at det er problematisk å tjene penger på offentlige tjenester, og at private aktører ikke skal utfylle de offentlige på dette området. Det som er galt, og direkte usaklig, er å fremstille disse som umoralske og på grensen til å drive kriminell virksomhet.

Private aktører får ikke overføringer og kan levere negativt resultat år etter år. Men, når overskudd og utbytte blir til samlebegrepet «profitt», så er det krenkende for de som ikke ønsker noe annet enn å utføre kvalitativt gode tjenester. At store kjeder kjøper opp institusjoner, tyder det på dårlig konkurranse. Det offentlige kan bli mye bedre på å drive effektivt og med god kvalitet. Sunn konkurranse kommer, som ellers i samfunnet, forbrukerne til gode, og gjør at marginene blir mindre for de private aktørene.

Det pågår ingen privatisering av offentlige helse- og velferdstjenester. Konkurranseutsetting betyr at den offentlige oppdragsgiveren avgjør hvem som skal utføre tjenestene. Vilkårene er like, uansett. Det foregår for tiden en storstilt rekommunalisering av offentlige tjenester. I Oslo overtar kommunen driften av Manglerudhjemmet, spesialsykehjem for personer demens og alderspsykiatriske sykdommer, fra Unicare Omsorg. Sykehjemmet har egen butikk, spa og velværerom, aktivitetsrom, en liten cafe, restaurant og fotballpub. Byråd Inga Marte Torkildsen (SV) ønsker ikke private aktører i helsetjenesten og sier opp avtalen med Unicare Omsorg. Det er ikke bra når ideologi gjør hverdagen utrygg for både tjenesteyter og -mottaker.

Private aktører har både kompetanse og vilje til å bidra til sunn konkurranse og kvalitet i tjenestene. Forutsigbarhet er også viktig, og debatten burde derfor handle om hvordan vi best mulig kan organisere velferdstjenestene, med vekt på kvalitet, særlig til en stadig aldrende befolkning. I Skien trenger vi både private, ideelle og offentlige aktører for å kunne gi innbyggerne de velferdstjenestene de forventer og har krav på.